Byens centrale ressource- og affaldscenter

Modtagelse af affald

Indleveringspriser pr. 01-04-2024

Varenr.
Fraktion
Beskrivelse
Pris pr. ton i DKK
100
Blandet beton/tegl
Blandet uarmeret brokker med beton/tegl
48,00
101
Ren beton - under 50x50 cm
Ren uarmeret beton under 50x50 cm
0,00
102
Ren beton - over 50x50 cm
Ren uarmeret beton over 50x50 cm
50,00
103
Uren beton med jern/jord
Beton med jern og/eller jord, sand (under 20%)
73,00
104
Asfalt
Ren asfalt
48,00
105
Sanitet og keramik
Ren sanitetsaffald, porcelæn og keramik
290,00
106
Gravsten
Gravsten
200,00
107
Betonelementer med isolering
Betonelementer med isolering og uden PVC
250,00
108
Jord med brokker
Jord med brokker (over 20% jord)
150,00
199
Håndsorteringsgebyr
Håndsortering ved læs med urenheder
200,00
200
Blandet affald til sortering
Blandet bygnings- og industriaffald til sortering uden farligt affald
770,00
201
Deponiaffald til sortering
Deponeringsegnet affald til sortering herunder blød PVC, isolering og eternittagplader
1300,00
202
Småt brændbart affald - under 1 m
Brændbart affald under 1 meter til nyttiggørelse
595,00
203
Stort brændbart affald - over 1 m
Brændbart affald over 1 meter til nyttiggørelse
745,00
204
Rent bygningstræ - A1
Helt rent ubehandlet træ evt. med rester af søm og beslag til genanvendelse
Ring for pris
205
Blandet træaffald - A2
Blandet bygningstræ evt. med rester af maling og lak til genanvendelse
350,00
206
Trykimprægneret træaffald - A4
Trykimprægneret træaffald til nyttiggørelse
849,00
207
Rent gipsaffald
Rent gipsaffald uden træ- og metallægter til genanvendelse
1000,00
208
Fibercement og naturskifer
Fibercement fx. HardiePlank og naturskifer
900,00
209
Have- og parkaffald
Rødder, buske, grene osv.
200,00
211
Blandet hård plast
Hård plast i form af beholdere, spande og rør mm. til sortering og genanvendelse
1500,00
212
Blandet blød plast
Blød plast i form af klare og farvede folier og poser mm. til sortering og genanvendelse
Ring for pris
213
Rent pap
Rent papaffald uden urenheder til genanvendelse
Ring for pris
400
Jern
Rent jernskrot
Ring for pris

*Alle priser er ekskl. moms. Vi forbeholder os retten til at omklassificere og afvise indleverede læs.

Modtagelse

Det affald, vi modtager fra bygge-, anlægs- og andre erhverv, stammer ofte fra nybyggeri, renoveringer, nedrivninger, park- og havefornyelse samt andre lignende projekter. Når affaldet bliver indleveret på vores modtageanlæg, er det enten i form af blandet affald til sortering eller affald, der allerede er kildesorteret i rene fraktioner. Vi mener, at det skal være så enkelt som muligt at komme af med sit affald. Derfor har vi sørget for at holde vores inddeling af varer så simpel, vi kan, uden at gå på kompromis med kvaliteten. Ved den mindste tvivl, angående hvad lige netop jeres affald skal indleveres som, bedes I række ud, så vi i fællesskab kan sikre, at mest muligt affald bliver oparbejdet til ressourcer, der igen kan indgå i det cirkulære kredsløb.

Modtagelse af materialer fra lastbil

Forbehandling

Når vi har modtaget en mængde affald fra en kunde, starter vores vigtigste opgave i processen om at oparbejde affald til ressourcer: forbehandlingen. Forbehandling af affald sker i flere faser. Første fase er en screening af affaldets type og tilstand. Når vi har fået overblik over, hvilken type affald vi har med at gøre, afgør affaldets tilstand, hvordan de næste faser forløber. Anden fase er en grundig sortering af affaldet, hvor alle urenheder fjernes, så vi står tilbage med rene fraktioner. Den tredje og sidste fase er neddeling og knusning af de rene fraktioner. Kun de fraktioner, der ikke er egnet til genanvendelse i deres oprindelige form, gennemgår den sidste fase. Af disse indgår bl.a. murbrokker, beton, tegl, asfalt samt træ- og plastaffald.

Forarbejdning af træflis

Afsætning

Efter en mængde affald har gennemgået de forbehandlingsfaser, der er nødvendige for at kunne maksimere genbrug og genanvendelse af den enkelte type affald, skal det behandlede produkt samt eventuelle restprodukt afsættes. Afsætning af færdigvarer som knust beton sker ofte direkte til entreprenører, der anvender betonen til forskellige anlægsformål, hvorimod f.eks. forbehandlet træ- og plastaffald afsættes til grønne producenter, der anvender det i nye produkter såsom spånplader og granulat. De restprodukter, der ikke egner sig til genanvendelse, bliver så vidt muligt sendt til energinyttiggørelse hos lokale værker. Vi prioriterer altid lokale og grønne afsætningsløsninger højest, da vi mener, at disse værdifulde ressourcer så vidt muligt bør forblive i den lokale økonomi.

Afsætning