Ressource- og affaldscenter med lokation i Østjylland

Affaldshåndtering

Materialesalg

Affaldshåndtering

DB Ressourcer er en miljøgodkendt indsamlervirksomhed med forbehandling. Vi modtager og forbehandler derfor stort set alle tænkelige affaldsfraktioner, der fremkommer i bygnings- og erhvervsaffald, herunder bl.a. beton- og teglaffald, forskellige typer plast- og træaffald, deponeringsegnet affald, have- og parkaffald samt blandet affald til sortering. Netop via nøje sortering til rene fraktioner, som er blandt vores spidskompetencer, sikrer vi, at så meget affald som muligt bliver genanvendt og kommer tilbage til samfundet som en ressource.

Læs mere

Materialesalg

Vi tilbyder et bredt udvalg af natur- og genbrugsmaterialer til både erhverv og private. Vi har specialiseret os i at udnytte så mange materialer, der har genbrugspotentiale, som muligt og producerer blandt andet knust beton med og uden tegl i højeste kvalitet. Tag os endelig med i processen som rådgivere, hvis I er i tvivl om hvilke materialer, der henvender sig til netop jeres projekt, eller hvornår I med fordel kan gøre brug af genbrugsmaterialer og derved bidrage til at spare på naturens i forvejen knappe ressourcer.

Læs mere

Materialesalg

For private

Afhentning af natur- og genbrugsmaterialer for private

Læs mere her

For erhverv

Afhentning af natur- og genbrugsmaterialer for erhverv

Læs mere her
Privat og erhverv

Fremtidens ressourcer

Afsætning

Bæredygtig håndtering af erhvervs- og industriaffald

I Danmark bliver der både genereret og genanvendt mere og mere affald. På trods af denne udvikling er det stadig kun omkring halvdelen af al affald i Danmark, der bliver indsamlet til genanvendelse, selvom en langt større andel har potentiale til at blive genbrugt eller genanvendt. Vores største dyd hos DB Ressourcer er at forhindre, at produkter og materialer bliver til affald så længe som muligt, og at gøre affald, der ikke kan undgås, til en ressource. Derfor er vores arbejde prioriteret og baseret på principperne i affaldshierarkiet, som EU har defineret med henblik på at løfte ressourceeffektiviteten og opnå en grønnere og mere cirkulær økonomi, hvor ressourcerne indsamles, håndteres og behandles lokalt og miljørigtigt.

Vores historie og værdier

Bemærk!

Knust beton 0-32 mm og harpet muld 0-20 mm er igen på lager!

Spørgsmål?
Kontakt os på +45 26 25 76 00